تیتر خبر

با توجه به روی آوری قشر جوان و فعال ایران زمین به اپلیکیشن ها و نرم افزارها و فراهم آوری بستر آی تی برای داد و ستد در سطح جامعه، گروه فعال و دانش بنیان 50 پنجاه که اعضای آن متشکل از فارغ التحصیلان رشته ی کامپیوتر از هندوستان می باشند و همگی زمانی با هم هم کلاس و دوستان دیرینه به شمار میروند ، بر آن شدند تا مکانیزمی را برای ارايه ی درخواست شما بزرگوران طراحی و اجرا کنند.از آنجا که همواره شعار ما احترام به مشتری و در یک کلام مشتری پادشاه است می باشد،در این رویکرد شما می توانید هر آنجه که نیاز دارید و باید تامین یا تهیه نمایید،به عنوان اعلام نیاز روی سایت قرار دهید و افراد حقیقی و حقوقی به سراغ شما بیایند و تواناییهای خود را اعلام کنند تا شما قادر به انتخاب بهترین سرویس دهی باشید.

تیتر خبر

با توجه به روی آوری قشر جوان و فعال ایران زمین به اپلیکیشن ها و نرم افزارها و فراهم آوری بستر آی تی برای داد و ستد در سطح جامعه، گروه فعال و دانش بنیان 50 پنجاه که اعضای آن متشکل از فارغ التحصیلان رشته ی کامپیوتر از هندوستان می باشند و همگی زمانی با هم هم کلاس و دوستان دیرینه به شمار میروند ، بر آن شدند تا مکانیزمی را برای ارايه ی درخواست شما بزرگوران طراحی و اجرا کنند.از آنجا که همواره شعار ما احترام به مشتری و در یک کلام مشتری پادشاه است می باشد،در این رویکرد شما می توانید هر آنجه که نیاز دارید و باید تامین یا تهیه نمایید،به عنوان اعلام نیاز روی سایت قرار دهید و افراد حقیقی و حقوقی به سراغ شما بیایند و تواناییهای خود را اعلام کنند تا شما قادر به انتخاب بهترین سرویس دهی باشید.